Deklaracja dostępności Kina Świebodzińskiego Domu Kultury

Kino Świebodzińskiego Domu Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kina Świebodzińskiego Domu Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Juszyński.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 684750808

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kino Świebodzińskiego Domu Kultury
 • Adres: 66-200 Świebodzin
  ul. Piłsudskiego 39/41
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 684750808

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Świebodzińskiego Domu Kultury jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz poręcze ułatwiające poruszanie się po podjeździe oraz schodach przed budynkiem.

Drzwi do budynku zapewniają odpowiednią dostępność dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście wyposażono w wideodomofon z możliwością połączenia się z sekretariatem i kasą kinową.

Parter budynku dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację przeszkód architektonicznych typu, progi, stopnie.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie drzwi w części dostępnej publicznie zostały wyposażone w system otwierania antypanicznego.

Dostęp do pierwszego piętra zapewnia platforma dźwigowa oraz szerokie schody z poręczami.

Współpraca

 Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Polski Instytut Sztuki Filmowej

coigdzie logo partner apk square transparent